NEWS

YYH-Sapporo-Daimaru

Yohji Yamamoto

YOHJI YAMAMOTO HOMME - DAIMARU SAPPORO STORE

2019/2/15/Fri. 〈 PRESS NEWS 〉

Grand Opening
YOHJI YAMAMOTO HOMME
DAIMARU SAPPORO STORE
22/2/2019